Wtc 7 kontrolowane wyburzenie

Wolne tematy (10 – 2015)

</p> <p>Komentarze do: Wolne tematy (10 – 2015)

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/

"Blogi internetowe zagrażają demokracji" - Barack Obama

Thu, 12 Feb 2015 20:12:55 +0000

hourly

1

http://wordpress.com/

</p> <p>Autor: Sawczuk

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452771

Thu, 12 Feb 2015 20:11:56 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452771

Mam takiego sąsiada, Kazimierz ma na imię i on ma takie powiedzenie, gdy ktoś zaklina rzeczywistość i życzy innym niepowodzenia – OBY SIĘ TWOJE SŁOWO W GÓWNO ZAMIENIŁO….. Wydaje mi się, że tu by to pasowało…

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju, 3/sawicki-o-protescie-rolnikow-sawicki-rolnicy-powinni-pisac-wnioski, 514166.html

]]>

</p> <p>Autor: revers

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452763

Thu, 12 Feb 2015 19:46:59 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452763

AD138

MONSANTO w stanach stracil i rynek 34% spadly akcje tej korporacji w usa, i prymat wsrod farmerow, mimo ze bambo nadrabia ustawami pro Monsanto bez etykiety, jak moze.

Te nagle podpisy bula to nic innego tylko wielka kapucha w $$$$, napewno przyda sie w przyszlych wyborach prezydenckich, w jewrouni podobnie lobby pro monsanto dziala z reka na $$$$ i kto chce moze wpowadzac GMO od Majorki, Kanary po Odesse bo tam szybko Monsanto znajdzie swoich farmerow, tym bardziej ze na tubylcow jest polozony krzyzyk.

]]>

</p> <p>Autor: Krzysztof M

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452761

Thu, 12 Feb 2015 19:38:46 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452761

Ad. 265

Dzięki za link. Genialny film. Dopiero teraz, po latach, jestem w stanie to odczytać.

]]>

</p> <p>Autor: Cracovia Pany!

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452756

Thu, 12 Feb 2015 19:31:47 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452756

„Kościół” – cokolwiek by to miało znaczyć – „zdradził” Pana Jezusa, nieprawdaż? A wykluczyć tego nie można, bo np. Pan Jezus rozsyłając Apostołów, nakazał im iść i nauczać WSZYSTKIE narody. Tymczasem sam słyszałem, jak resortowa „Stokrotka”, przesłuchując JE bp. Tadeusza Pieronka, zapytała go, czy należy ewangelizować Żydów. Ekscelencja najpierw próbował udzielić odpowiedzi wymijającej, ale gdy „Stokrotka” naciskała, odparł, że niekoniecznie, dając do zrozumienia, że Żydzi mają własną, szybką ścieżkę zbawienia. Oznacza to, że zrywamy z zoologicznym fundamentalizmem Pana Jezusa i będziemy nauczali już tylko NIEKTÓRE narody

http://nczas.com/publicystyka/zlaicyzowana-europa-cweluje-katolicka-polske/

]]>

</p> <p>Autor: volviak19

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452751

Thu, 12 Feb 2015 19:11:44 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452751

Walka z faktami i logiką, Cz.2

A teraz w ramach porównania polecam film, na tej samej stronie http://killtown.911review.org/wtc7/collapse.html pokazujący kontrolowane wyburzenie budynku w Oslo, prze­prowadzone przez brytyjską specjalistyczną firmę Controlled Demolition Group, UK. Czy nie widać podobieństwa z „ka­tastrofą” runięcia budynku WTC-7? Porównanie tego typu z reguły przekonuje największych sceptyków, a specjalistów tylko utwierdza w przekonaniu, że oglądając ten materiał mówimy dokładnie o jednym i tym samym: o kontrolowanym wy­burzeniu budynków.

Za kontrolowanym wyburzeniem prze­mawia kilka unikalnych dla tego typu operacji, cech, a więc:

– widoczne są podmuchy (Puffs), – główna struktura budynku ulega nagłemu załamaniu, – środek budynku upada jako pierw­szy, – budynek upada idealnie w ramach swojego zarysu, – ru­nięcie jest idealne i nie pozostawia wyższych niż kilka pię­ter pozostałości, a całość upada z prędkością zbliżoną do swobodnego upadku, itp.

To wszystko miało miejsce właś­nie przy upadku budynku WTC-7.

Budynek WTC-7 stojący obok zawalonych wież WTC był­by zbyt wielkim Corpus Delicti dla wykonawców zbrodni 11 września, zatem należało go zniszczyć w ten sam sposób, co wieżowce Centrum Handlowego. Tak się jednak „dziw­nie” składa – a w dniu 11 września mamy do czynienia z setkami takich nieprawdopodobnych „dziwnych” zbiegów oko­liczności – że kilkusekundowe kontrolowane wyburzenie spo­wodowało, iż wraz z budynkiem zniknęło wiele niechcianych materiałów. Trzeba bowiem pamiętać, że wszystko to działo się w czasie trwania wielkich skandali finansowych takich firm jak Enron czy WorldCom których upadek został zaliczo­ny do największych bankructw w historii Ameryki. Setki ty­sięcy ludzi utraciło nie tylko swoją pracę w wyniku bankructw tych firm, ale i całe swoje oszczędności i emerytury.

W tym samym czasie grupka spekulantów i politycznych hochsz­taplerów zdołała zgromadzić astronomiczne majątki, jednak te finansowe przekręty należało głęboko ukryć. Nie powinno zatem w tym momencie nikogo dziwić, że właśnie w budyn­ku WTC-7 mieściły się siedziby Enron, WorldCom, a także wielu znanych banków. W tym też budynku miał znajdować się główny zestaw dokumentów z okresu tzw. boomu Dot-Com lat dziewięćdziesiątych, czyli wirtualnych firm bogacą­cych się, tak prawdę mówiąc nie wiadomo na czym (między innymi właśnie na tym sztucznym rynku Dot-Com’ów wytwo­rzyły się fortuny wirtualnych pieniędzy, które spowodowały późniejszy boom na spekulacyjnym rynku nieruchomościa­mi, przez co ceny domów wzrosły w ciągu 5-7 lat o 100-500 %). W wyniku runięcia budynku WTC-7 zniknęły więc wszystkie dokumenty gromadzone przez komisję giełdową The Securities and Exchange Commission.

Budynek WTC-7 był również tym bardziej ważny, że kwa­terowała w nim główna siedziba Sztabu Antykryzysowego gubernatora Nowego Jorku, a także – proszę się nie dziwić – biura takich federalnych agencji jak US Secret Service, Na­tional Security Agency, CIA, Departament Obrony, IRS czy BATF. Tak, właśnie w budynku WTC-7 znajdowało się naj­większe w Stanach Zjednoczonych biuro służb specjalnych USA – US Secret Service. Wszystko niewygodne dokumen­ty wraz z budynkiem zginęły.

Po wnikliwej analizie tysięcy materiałów, w tym licznych zdjęć i materiałów filmowych, dostępnych zapisów rozmów kontrolerów lotniczych, służb miejskich i policji, upublicznionych przez służby specjalne dokumentów, itp., naukow­cy i specjaliści różnych dziedzin stawiają pod wielkim zna­kiem zapytania oficjalną wersję wydarzeń 11 września. Wie­lu naukowców, sytuujących się w całym spektrum swoich osobistych politycznych preferencji, dąży do wyjaśnienia okoliczności i przebiegu tych wydarzeń w sposób przekonu­jący każdego, kto potrafi logicznie myśleć.

Piloci samolotów z wieloletnim stażem, nie wierzą oficjalnym wersjom mówią­cym, że kilku facetów niepotrafiących podołać najprostszym manewrom na awionetkach, precyzyjnie sterowało skompli­kowanymi odrzutowcami.

Eksperci od bezpieczeństwa lotów nie wierzą w to, że kilku szaleńców z nożykami do cięcia kar­tonów zdołało dokładnie w tym samym czasie uprowadzić cztery samoloty.

Specjaliści wiedzący co mówią, nie wierzą że samoloty odrzutowe mogły spokojnie przez kilkadziesiąt minut naruszać podstawowe zasady korzystania z przestrzeni powietrznej nad najbardziej strzeżonym terytorium na kuli ziemskiej, by potem swobodnie wbić się czy to w wieże czy w Pentagon, a w przypadku Pentagonu na dodatek nie wyzwalając automatycznych przeciwlotniczych systemów zabezpieczających. A już nikt nie powinien uwierzyć oficjal­nym wersjom wmawiającym nam, że z samolotów – czy to tych wbijających się w wieże nowojorskie czy Pentagon – nie pozostało ani tzw. czarnych skrzynek ani szczątków, któ­re można zidentyfikować za pomocą numerów seryjnych (w historii katastrof lotniczych dzień 11 września jest tym bar­dziej szczególny, że spośród wszystkich katastrof tego dnia, nie „zdołano dokonać” porównania numerów identyfikacyj­nych szczątków samolotów z samolotami, które miały roz­bić się w Nowym Jorku i Waszyngtonie). Tak samo nikt nie może dać wiary infantylnym twierdzeniom, że wokół głów­nej kwatery dowództwa Stanów Zjednoczonych nie było żadnych kamer, które mogłyby wyraźnie zarejestrować nadlatu­jący samolot. Owszem, pokazuje się społeczeństwu – pięć klatek filmu niskiej rozdzielczości, filmu z którego trudno wy­wnioskować CO nadlatuje nad Pentagon, lecz zarazem ucina się dyskusję mogącą wyjaśnić, co stało się z natych­miast skonfiskowanymi przez FBI filmami z kamer z poblis­kich stacji benzynowych, a tym bardziej wmawia się naiw­nym, że wokół Pentagonu nie było kamer nagrywających, mogących zapisać coś więcej, niż najniższej jakości kilka klatek filmu. Poziom takiej dyskusji sprowadzony jest do ab­surdu, gdyż każda stacja benzynowa, każdy szanujący się sklepik posiada lepszy system kamer CCTV niż odtajnione przez Pentagon w maju 2006 r. urywki filmu. A swoją drogą, dlaczego musieliśmy czekać prawie pięć lat na ujawnienie tego skrawka informacji?

Oczywiście zaprezentowanych powyżej kilka myśli w naj­mniejszym stopniu nie wyczerpuje nurtujących pytań doty­czących wydarzeń 11 września, a tak na dobre to nawet nie otwiera ich potężnej listy. Osobnym i chyba obecnie najbar­dziej skrywanym tematem, jest związek dziwnych okolicz­ności działania wywiadu izraelskiego w okresie poprzedza­jącym 9/11, jak np. słynna już tzw. afera studentów. Tak jak tymi zagadnieniami nikt się nie zainteresował, tak samo nie są prowadzone żadne dochodzenia mogące wyjaśnić praw­dziwe działania firm przeprowadzkowych należących do obywateli Izraela – firm porzuconych ze swoim dobytkiem, przez tajemniczych właścicieli. Nikt też nie zainteresował się grupą Żydów wiwatujących na widok pożaru i wbijające­go się w nowojorskie wieże drugiego samolotu. Aresztowa­nych szybko wypuszczono – zaaranżowano transport grupy aresztowanych obywateli Izraela, którym zezwolono na opuszczenie Stanów Zjednoczonych bez wszczynania śledztwa.

Tak samo nikt nie wszczyna śledztwa w sprawie tajemni­czych transakcji giełdowych przeprowadzanych w tym dniu, nikt nie chce rozmawiać o dziwnym zachowaniu się prezy­denta USA, który dwukrotnie publicznie powiedział (będąc w tym czasie na Florydzie), że widział na ekranie telewizora wbijający się w wieże WTC pierwszy samolot (podczas gdy sieci telewizyjne poza nowojorskimi, uzyskały taśmę z nagra­niem z dużym opóźnieniem), a oficjalnie twierdzi się do tej pory, że Prezydent USA, czyli również zwierzchnik wszyst­kich sił obronnych państwa, dowiedział się o wbijaniu się drugiego samolotu na kilka minut po tym, jak Ty Czytelni­ku, oglądałeś to w telewizji. Okazuje się według oficjalnych oświadczeń, że Prezydent USA był chyba ostatnią osobą na ziemi, która dowiedziała się o tragedii 11 września. Czy nie powinny śmieszyć tego typu oświadczenia i matactwa?

Tak – mogą i powinny nie tylko śmieszyć, ale i przede wszystkim głęboko zastanawiać nad kondycją moralną dzi­siejszych przywódców mocarstw światowych pretendują­cych do roli naprawiaczy świata. Powinny też uzmysłowić, że tak jak w przeszłości posuwali się oni do podejmowania niemoralnych decyzji, tak i dzisiaj będą wszelkimi sposoba­mi – wykorzystując siłę, przemoc, medialne kłamstwa – dą­żyć do osiągnięcia najczęściej niecnych celów.

Na koniec warto odpowiedzieć niektórym sceptykom, w tym z tytułami naukowymi jak wspomniany wyżej prof. Christopher Pyle. Tak – przeprowadzenie takich operacji, jak 11 września, jest możliwe przy zachowaniu pełnej tajemnicy, nawet jeśli wzięło w niej udział setki czy tysiące osób. Przy­pomnijmy tylko z przeszłości jak wiele osób było zaangażo­wanych w budowę bomby atomowej w ramach Manhattan Project, przypomnijmy tylko, że w ośrodku Bletchley Park rozpracowującym niemiecką Enigmę – zatrudnionych było nawet dwadzieścia tysięcy osób. Pierwsze wzmianki o ist­nieniu ośrodka dekryptażu pojawiły się dopiero w 23 lata po zakończeniu II Wojny Światowej, i nikt, ani jedna osoba nie zdradziła nie tylko prowadzonych w nim prac, ale nawet je­go istnienia.

Jeśli tego typu ośrodki mogły być z powodzeniem prowa­dzone w warunkach absolutnej tajemnicy, tak samo można było przygotować i przeprowadzić operację 11 września -operację przeobrażającą świat dla mocarstwowych potrzeb Ameryki, interesów Izraela i globalnych dążeń światowej finansjery.

Lech Maziakowski – Washington

http://www.owp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=13

]]>

</p> <p>Autor: rotmistrz

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452750

Thu, 12 Feb 2015 18:59:32 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452750

Po prawie dwóch tysiącach lat obecności w irackim Mosulu nie ma już chrześcijan. Sytuacja wyznawców Chrystusa w Iraku staje się coraz bardziej dramatyczna. Mówił o tym w Watykanie syryjskokatolicki patriarcha Antiochii

Mosul: wszystkie kościoły zamienione na meczety lub splądrowane

Po raz pierwszy od prawie dwóch tysiącleci w Mosulu nie sprawuje się Eucharystii

Z kościołów usunięto krzyże i cały wystrój sakralny. Niektóre, często zabytkowe, wysadzono w powietrze, by wymazać ślady po obecności chrześcijan. Teraz kilka z nich zamieniono na więzienia. W klasztorze św. Jerzego utworzono więzienie kobiece. Istnieją obawy, że dochodzi tam do regularnych gwałtów.

http://www.redakcja.mpolska24.pl/6737/holokaust-chrzescijan

http://www.traditia.fora.pl/bracia-w-wierze-swiat-postepu, 19/irak-w-mosulu-nie-ma-juz-chrzescijan-niszcza, 11846.html

http://www.traditia.fora.pl/kosciol-w-mediach-swiat, 61/abp-mosulu-nasze-cierpienia-sa-preludium-do-cierpien-zachodu, 12508.html

Jeszcze nigdy nie było tak dobrze

czyli

Mossad (znani z Dzień Judaizmu w polskim Kościele katolickim) i Wahabici (tytułowi bohaterzy z „Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce”)

w akcji.

]]>

</p> <p>Autor: rotmistrz

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452748

Thu, 12 Feb 2015 18:43:18 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452748

Marszałek Rydz-Śmigły, dowódzca Wojska Polskiego wydał rozkaz, by żadna jednostka nie walczyła z sowieckimi najeźdźcami. Pomimo sporadycznego zaciekłego oporu, praktycznie nie spotykali sprzeciwu, i mogli koncentrować się niemal całkowicie na rabowaniu i mordowaniu do woli. Ponadto, nie mając nigdy wcześniej okazji zobaczyć cywilizowanego świata, mogli teraz w pełni korzystać z jego „dekadencji.” I tak robili – nie było niczym niezwykłym by zobaczyć sowietów mających na sobie kilka zegarków równocześnie, pijących z bidetu, czy myjących się w muszli klozetowej.

Po kilku dniach zostaje wziętych do niewoli 250, 000 polskich żołnierzy, w tym 10, 000 – 18, 000 oficerów. Pod sowiecką strażą kawalerii NKWD, zmuszeni są do przejścia na teren Rosji Sowieckiej.

W ciągu sześciu tygodni od kampanii polskiej 1939 roku, Polska straciła blisko 200, 000 obywateli, zabitych lub zamordowanych przez niemiecko-sowieckich agresorów – byli to wojskowi, paramilitarni, administratorzy rządowi i ludność cywilna. Chociaż są znane, sporadyczne przypadki mordowania polskich jeńców przez nazistów (Dąbrowa koło Ciepielowa, Zwierzyniec), to sowieci byli notoryczni. Zamordowali tysiące ludzi w ciągu pierwszych trzech tygodni od inwazji sowieckiej na Polskę. Augustów … Augustówka … Bijary … Brzostowice … Chodorów … Dąbrowica … Gaje … Grabowiec … Grodno … Komarów … Kosów Poleski … Lwów … Mokrany … Mołodeczno … Oszmiany … Rohatyn … Sarny … Szack … Świsłocz … Wołkowysk … Złoczów … i setki innych miejsc, jeszcze nieznanych. Prowizoryczne cmentarze stały się zdecydowanie pospolitą cechą polskiego krajobrazu pod okupacją sowiecką.

Maj 1940. Oddział NKWD przejął konwój barek płynących do morza z 6, 500 polskich jeńców wojennych. Miały być one eskortowane do pracy w kopalniach węgla kamiennego na jednej z pokrytych śniegiem wysp Arktyki. Na morzu barki zatopiono, bardziej skuteczna metoda niż rozstrzelanie.

http://www.minelinks.com/war/vengeance_pl.html

]]>

</p> <p>Autor: Siekiera_Motyka

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452746

Thu, 12 Feb 2015 18:40:53 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452746

[PLAYER=https://www.youtube.com/embed/pwKJC-Ctq8A?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452745

Thu, 12 Feb 2015 18:40:49 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452745

Że dużo gorzej, to ja wiem.Nie zmierzam do niczego, co miałoby Was obrazić, ani kalambur też nie robię.Na tyle powinien mnie Pan znać.A memłać będzie Pan coraz więcej, ściególnie, że Panu niedługo zęby wyletą. 🙂

]]>

</p> <p>Autor: NICK

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452741

Thu, 12 Feb 2015 18:33:54 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452741

(260) Znowu wtrętliwy jestem.

NIE. Jest grzechem, świadomym [j.w.] a to dużo gorzej.

P.S. Nyndr0, Pan do czegoś zmierza. Pisz Pan wprost bo, ostatnio, to memłania mam dość. HUK.

]]>

</p> <p>Autor: . (@czolgista1)

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452740

Thu, 12 Feb 2015 18:31:29 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452740

@256

W intrenecie generalnie ludzie jeżdżą po nim jak po burej suce. Sondaże w sieci wygrywa głównie KNP/Korwin z wiadomych względów.

Jak dla mnie to ankieta była ustawiona, co wskazał w podanym materiale Jakuszyn. Ostatnio mamy do czynienia z nachalnym promowaniem w przekaziorach Bula i tego pajaca w peruce.

Warto zwrócić uwagę, że tacy jak Duda czy Ogórek, którzy też mają liczne grono zwolenników, nie dostali praktycznie żadnych głosów.

]]>

</p> <p>Autor: Konrad

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452738

Thu, 12 Feb 2015 18:28:29 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452738

Od zawsze tak uważałem.Były, są i zawsze będą rzeczy które prostemu cielesnemu rozumowi trudno pojąć. Moim zdaniem to że się oddalamy to nie znaczy że wszechświat się rozszerza tylko że jakaś wielka formacja o ogromnej grawitacji odpycha naszą część wszechświata a my tego nie widzimy bo jest to poza naszym polem widzenia. Jedyne co mnie nurtuje to, że jeśli wszechświat jest nieskończony i istnieje od zawsze to powinniśmy teoretycznie obserwować jego nieskończoność a nie określony obszar gdyż światło z każdej jego części już dawno by do nas dotarło. Tylko że jak światło może dotrzeć z nieskończoności przecież nie ma horyzontu.A wyrażenie :”od zawsze nieskończony” automatycznie wskazuje na stwórcę, czyli Pana Boga…!

Czytaj więcej na http://nt.interia.pl/…/news-wielkiego-wybuchu-nie-bylo-wsze…

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452737

Thu, 12 Feb 2015 18:25:56 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452737

No dobra, czy czynienie grzechu przez katolika, który w co najmniej 50 % zdaje sobie sprawę z Nauki Chrystusa jest błędem?

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452736

Thu, 12 Feb 2015 18:24:09 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452736

Panie Kierowniku, czy czynienie grzechu jest błędem?

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452735

Thu, 12 Feb 2015 18:24:06 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452735

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452732

Thu, 12 Feb 2015 18:18:59 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452732

Nie jest to błąd, który rozumiałbym, jako usprawiedliwienie dla czyniącego.Ja to rozumiem, jako bycie człowiekiem i tego konsekwencje.Tak to rozumiałem pisząc moją myśl.

]]>

</p> <p>Autor: cycuś

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452731

Thu, 12 Feb 2015 18:18:51 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452731

252.. (@czolgista1)

Krzysztof Bęgowski ma duże poparcie wśród polskich Genderowców, tak jak Benedict wśród szwabskich pedofilów, nie tylko z partii Zielonych

]]>

</p> <p>Autor: Marucha

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452728

Thu, 12 Feb 2015 18:14:01 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452728

Panowie, Błąd to jest coś dokonywane w nieświadomości jego istoty i następstw. Błąd z definicji zakłada brak winy, lecz co najwyżej brak wiedzy, nieświadomość itp.

Jeśli dokonujemy jakiegoś złego czynu będąc świadomi jego natury i skutków, jakie może przynieść – to nie jest żaden błąd.

]]>

</p> <p>Autor: Marian

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452727

Thu, 12 Feb 2015 18:12:55 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452727

249.

We Finlandii nie „rządzi” żydokomuna, tak, jak w Polsce i wszystkie 100% środków dopłat unijnych do fińskich rolników, trafiło w ich ręce, w przeciwieństwie do polskich. Porównanie kulą w płot.

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452726

Thu, 12 Feb 2015 18:06:31 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452726

Ad 246.* Właściwie, to L4 wypisuje mi mój temperament.Ale, Panie NICK! Od poniedziałku w robocie.To jest inny system! Osim godzin i do dumu, a nie dwadzieścia-cztyry w chacie.To już survival.Ale cieszę się, że z nogą wszysto OK.

]]>

</p> <p>Autor: . (@czolgista1)

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452725

Thu, 12 Feb 2015 18:04:48 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452725

Bęgowski dostał 10% ? Buahahahaha. Wygląda na wiarygodną ankietę.

Jeszcze tylko spytam, czy Partia Zielonych to nie ta sama partia, która w Niemczech ma w swoich szeregach jawnie zadeklarowanego pedofila Bendicta ? Pytam retorycznie.

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452723

Thu, 12 Feb 2015 18:00:52 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452723

Tu link

http://januszwojciechowski.blog.onet.pl/2015/02/04/oto-jak-rolnicy-zubozeli-po-wstapieniu-do-ue/

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452722

Thu, 12 Feb 2015 17:58:52 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452722

Oto, jak rolnicy zubożeli po wstapieniu do UE

Po 20 latach w UE Finlandia ma trzy razy mniej rolników, a rolnicy trzy razy mniej dochodów.

Jestem w Finlandii. Taki kraj na północy Europy, od 1995 roku w Unii Europejskiej.

Mamy tu wyjazdowe posiedzenie grupy politycznej EKR.

Finowie zapytali, co nas ciekawi. Odpowiedziałem, że rolnictwo, żeby przedstawili jakąś informacje o stanie rolnictwa w Finlandii.

No i przedstawili. Pani minister Kytola, ze współpracownikami, przedstawiła stan rolnictwa w iście fińskim stylu – minimum słów, maksimum informacji.

Zaskoczenie – zero propagandy sukcesu!

Finowie nie opowiadają, jak to wspaniale rozwinęło się rolnictwo Finlandii, dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej. Nie liczą, ile miliardów Euro spłynęło na fińska wieś, a spłynęło ich kilkanaście. Nie podniecają się, ile to fińscy rolnicy wybudowali chlewni, domów weselnych i kurników, ile zakupili dojarek elektrycznych i traktorów. Nie chwalili się, jaką potęgą eksportową stała się fińska wieś. Nie mówili, że fińscy rolnicy są największymi beneficjentami wstąpienia Finlandii do Unii Europejskiej. Nie bili Unii czołem, nie składali hołdów, nie odprawiali święta dziękczynienia.

I jeden z koment.

~Alutka

5 lutego 2015 o 09:02

Panie e-pośle, jak to jest, że Pan i cały PiS ‚jeżdzicie” po Uni jak po

przysłowiowej „burej suce”, a przed wyborami do PE czołgacie się przed

panrezesem aby dostać się na listę? Z jednej strony Unia -be- a z drugiej

cacy? Miejcie ten honor i zrezygnujcie z e-posłowania!

]]>

</p> <p>Autor: pokojnaziemi

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452719

Thu, 12 Feb 2015 17:56:30 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452719

Czy tylko mi się wydaje, że planowany jest duży wzrost obciążeń fiskalnych Polaków?

Czy może chodzić o zrekompensowanie sobie w ten łatwy sposób przez mocodawców POPiS – City of London – zysków straconych w wyniku zablokowania przez Rosję i jej sojuszników światowej ekspansji tej bandy atlantyckich zbrodniarzy w Syrii, Iraku, Iranie, na Ukrainie…?

]]>

</p> <p>Autor: NICK

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452717

Thu, 12 Feb 2015 17:49:27 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452717

No toż napisałem ‚świadomie’. Pan napisał ‚celowo i z premedytacją’. Brzmi nieco podobnie.

Summa summarum? Nie można nazwać błędem działań co niektórych, w tym, hierarchów.

Nadto. Żeby się nie pogubić i niepotrzebnie tracić coś tam. Przyjmijmy, że wiemy o co chodzi.

Któż Panu wypisuje tak długie L4? :).

]]>

</p> <p>Autor: pokojnaziemi

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452715

Thu, 12 Feb 2015 17:47:09 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452715

Gdzie dwóch się bije….

Na całym świecie żyje 1, 5 miliarda muzułmanów i jakoś nikomu nie przeszkadzają, ani w Indonezji, ani w USA. W Indiach są konflikty, ale to dziwne biorąc pod uwagę jak duża jest tam infiltracja służb izraelskich: Rozległa siatka agentów Izraela w Indiach .

W Turcji jest gorzej, bo ostatnio „nawrócony” na sojusz a Rosją ludobójca Erdogana wygrał dzięki silnemu poparciu muzułmańskiego ciemnogrodu ze wsi i miasteczek. Jest tam tez duża sieć szkółek „madras” założonych na modelu „duchownego” Gulena – agenta CIA żyjącego sobie wygodnie w Pensylwanii. Taki szkółki założono też w Pakistanie i Afganistanie, podręczniki były drukowane w USA.

Co ciekawe „zabójstwa honorowe” NIE SĄ związane z islamem, ta „tradycja” jest o wiele starsza na terenach gdzie występuje. Podobnie pedofilia wśród Pasztunów (chyba u nich, gdzieś w Afganistanie, nie pamiętam też nazwy tego „zwyczaju”).

Natomiast barbarzyńcy terroryści w Syrii wielokrotnie na filmikach wyrażali się pochlebnie o Izraelu, nawet tacy najbardziej prymitywni, z zarośniętymi brudnymi brodami krzyczeli pochwały dla Izraela. Oczywiście duża część takich „szwadronów śmierci” jest jak zwykle pod wpływem narkotyków (w Syrii szczególnie „captagon”), ale tym niemniej jakoś nigdy to nikogo nie zastanawiało w oficjalnych łże-mendiach – ten ciepły stosunek „islamistów” do Izraela.

Ci „islamiści” zamordowali w nieludzki sposób dziesiątki tysięcy muzułmanów, ale jakoś zagrozili znikomej liczbie syjonistów, żydów czy Izraelczyków? Oczywiście ich zwyczaje, sposób bycia, wypowiedzi jawnie przeczą naukom islamu. Salaficki Wahabizm jest antyislamski . Byli wielokrotnie ostro krytykowani przez prawdziwych imamów, którzy niestety przypłacili to często śmiercią (np. Mohamed Said Ramadan Al-Bouti). Polecam posłuchać co mają do powiedzenia np. Wielki Mufti Syrii, albo imam Hoseini – jego analizy geopolityczne, np. Rosja vs. syjoniści są bezbłędne.

Najbardziej żałosnym przypadkiem był „Syryjski Danny”, który inscenizował na zamówienie CNN, podczas wywiadów z gejem agentem CIA Andersonem Cooperem, sceny „ostrzału i bombardowań przez władze syryjskie własnej ludność” drąc przy tym krościatego ryja: „Oni nas mordują! My nie wytrzymamy! Niech świat coś zrobi ! Niech NATO przyjdzie z pomocą! Ktokolwiek NAWET Izrael niech w końcu nam pomoże!!! Ratunku!” bla, bla, bla

Danny Abdul Dayen przyłapany na inscenizowaniu sytuacji w Syrii jako propagandy wojennej

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452714

Thu, 12 Feb 2015 17:43:42 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452714

Pod groźbą kary w wysokości do 2800 zł zostałam wezwana do Urzędu Miasta, by złożyć zeznanie, ile u mojego sąsiada mieszka osób – mówi nasza czytelniczka, dzwoniąc na nasz numer alarmowy 791 24 24 24. – Miałam zostać przesłuchana, by urząd mógł określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

http://www.24opole.pl/16775, Urzednicy_kaza_mieszkancom_donosic_na_sasiadow, wiadomosc.html

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452711

Thu, 12 Feb 2015 17:33:30 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452711

Niewolnicy Europy

http://zaprasza.net/a.php?article_id=33021

]]>

</p> <p>Autor: Jakuszyn

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452709

Thu, 12 Feb 2015 17:26:46 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452709

Wszyscy głosujemy na Komorowskiego.

[PLAYER=https://www.youtube.com/embed/SMaIY-LLxww?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent]

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452708

Thu, 12 Feb 2015 17:18:19 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452708

Najzwyklej w świecie chodzi mi o to, że Mihony uważają, że mogą srać np. na Kościół, a ich legitymacją są błędy ludzkie.A to nonsens, nie wspominając o żydowskim podejściu do sprawy.

]]>

</p> <p>Autor: Bauer

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452707

Thu, 12 Feb 2015 17:18:02 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452707

Skoro Donbas i Ługańsk ma pozostać Ukrainy, to przed kim ma być strefa buforowa? Przed kim? MY nie znamy prawdy, a rezuna prawda nie ma żadnej wartości. Gdyby Ługańsk i Donbas mieli wrócić do Ukrainy, to zachowanie Rosji trzeba byłoby nazwać zdrada, a z historii wiem, ze nigdy nikogo nie zdradzili Ługańska i Donbasu, to tylko nazwy, tam jest ok 6 mln Rosjan, podarowanych przez alkoholika i plugawca Jelcyna rezunom! Pożyjom, to uwidim.

]]>

</p> <p>Autor: Polon

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452703

Thu, 12 Feb 2015 17:12:49 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452703

Czy ktoś czytał „Do Rzeczy” w którym W. Łysiak uderza w Rosję?

Ciekawe czy Gajowy usunie link do strony WŁ po lewej stronie?

Pozdrawiam

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452702

Thu, 12 Feb 2015 17:11:59 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452702

239. odnosiło się do wpisu Pana NICK.

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452701

Thu, 12 Feb 2015 17:09:58 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452701

Dobrze, spokojnie.Ale jest to błąd, czy nie jest?

]]>

</p> <p>Autor: Bauer

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452700

Thu, 12 Feb 2015 17:08:51 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452700

„Prośba do ludzi z miasta – braci i sióstr: oni nas dzielą, oni mówią że dają nam dużo pieniędzy, tu mam dokumenty gdzie agencja 60 tysięcy jest winna i nie chce to oddać, po prostu ukradła, ukradła te pieniądze i nie chce oddać…oni w całym naszym państwie rolników załatwiają, dają trochę, resztę kradną, jest to do udowodnienia…. dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak cały czas kradną, gospodarstwo jest licytowane, ja już nie mam nic, mogę tu zostać na noc…”

„Powitamy pana ministra: gdzie jest frajer, gdzie jest świnia”

„Żeby Polska w siłę rosła trzeba wodza a nie osła”

Na chwilę obecną koniec negocjacji z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim. Jak tłumaczył Sławomir Izdebski z rolniczego OPZZ, minister zaproponował rolnikom 800 złotych odszkodowania. Według związkowców jest to tylko jedna trzecia tego, czego potrzeba. – Jeśli minister jest bezradny, to może premier pomoże? Jeżeli nie, to niestety będzie eskalacja protestów – zapowiedział Izdebski.

– Są ze mną tutaj rolnicy, którzy potracili jak nie majątki, to dwuletnie zyski z produkcji. Dzisiaj ci rolnicy mają zadłużenie za nawozy z poprzedniego roku, za nasiona. Dzisiaj minister zaproponował 800 złotych (odszkodowania) do hektara. Jak się okazuje, te 800 złotych to jest może jedna trzecia tego, co potrzeba na wyprodukowanie. A skąd ci rolnicy mają spłacić zadłużenie, za co mają kupić nawozy? – pytał Sławomir Izdebski z rolniczego OPZZ, tłumacząc powód zerwania rozmów, które trwały dziś w resorcie rolnictwa.

Głównym postulatem rolniczego OPZZ jest wypłata rekompensat za straty spowodowane przez dziki oraz przywrócenie opłacalności chowu trzody i bydła.

– Minister musi zrozumieć. Ci rolnicy nie mają w tej chwili z czym wyjść na pole. To jest sprawa już poważna – mówił Izdebski i przekonywał, że to nie on „podsyca atmosferę”. – Rolnicy sami wychodzą. Oni dzwonią do mnie i mówią, żeby się trzymać i nie pozwolić sobie. I ja nie pozwolę, jako przywódca rolników, by rolnicy byli tak traktowani – mówił Izdebski.

– Jak może minister mówić, że nie może wypłacić odszkodowania, bo mu przepisy na to nie pozwalają? No to niech sobie te przepisy zmieni – przekonywał. – A jeśli minister jest bezradny, to może premier pomoże? Jeżeli nie, to niestety będzie eskalacja protestów – zapowiedział.

[PLAYER=https://www.youtube.com/embed/0uBIY5P96CI?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&start=109&wmode=transparent]

]]>

</p> <p>Autor: NICK

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452699

Thu, 12 Feb 2015 17:07:32 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452699

(233) Wszelkiej maści agenci upadłego anioła – świadomie – podpisali cyrograf. A ten, wiadomo, krwią podpisany. Ichniejszą a z Nas ssaną.

]]>

</p> <p>Autor: karol

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452697

Thu, 12 Feb 2015 17:03:39 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452697

Patroszenko ogłasza integralność całej Ukrainy, żadnych federacji, wybory wg prawa junty kijowskiej, słowem powrót do sytuacji z przed wojny.Jednocześnie ten sam Patroszenko mówi o jakiejś strefie buforowej żeby broń ciężka została wycofana na odległość 50- 70 km. Po co wycofywać skoro nie ma już „terrorystów” ma być jedna Ukraina, żadnych republik Donbasu czy Ługańska. Jedno zwykłe małe kłamstwo zawsze pociąga za sobą lawinę kłamstw. Patroszenko okłamał nawet juntę kijowską. Prawda jest taka, ze Donbas i Ługańsk są wolnymi państwami, nie będą wchodzić w skład faszystowskiej Ukrainy i chwała Bogu! Działania zbrojne mają ustać do północy z soboty na niedzielę, za 48 godzin. Do tej pory zajmą Mariupol, czego życzę powstańcom

]]>

</p> <p>Autor: pokojnaziemi

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452696

Thu, 12 Feb 2015 17:03:35 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452696

W odpowiedzi do Krzysztof M .

Choudhary to oczywiście agent brytolskiego MI6, irytujący, straszący, judzący, szczujący by realizować imperialną strategię „dziel i rządź” The Crown Corporation z siedzibą w City of London. Też żałosny podżegacz nie zna nawet arabskiego, nie może więc być żadnym muzułmańskim „imamem” – taki z niego nauczyciel islamu jak ze mnie baletnica.

To wszystko zmierza do osiągnięcia globalnej rozpierduchy, pod pretekstem „zderzenia cywilizacji” – według jego propagatorów (Bernard Lewis, Sam Huntington, Oded Yinon). Żydowscy szowiniści, część tej hydry o wielu łbach, od kilku dekad bezczelnie urabiają opinię publiczną by oczekiwała „”nieuchronnej” konfrontacji świata islamu i chrześcijaństwa. W tym celu „hodują” (tak jak kiedyś młodych bolszewickich rewolucjonistów w sztetlach) zastępy wahabickich/takfiryckich/salafickich fanatyków, którzy z muzułmanami mają tyle wspólnego co kibole z kibicami. Oczywiście trzymanie w Europie ludności muzułmańskiej w gettach, ma ten sam cel, co w przypadku przygotowywania rewolucji bolszewickiej – alienację gospodarzy i przybyszy, co rodzi ignorancję, niezrozumienie, co prowadzi do strachu, z czego wynika nienawiść i przemoc – dzieki której „Mędrcy Syjonu” trzymają kontrolę i zarabiają o wiele więcej niż w czasach (s)pokoju.

W tym kontekście przepowiednie twórcy KKK, masona 33 stopnia Alberta Pike’a o „3 wojnach światowych” przestają wyglądać jak bajki.

Nie dajcie się nabrać na ten numer, nie stosujcie odpowiedzialności zbiorowej – islam nie jest zagrożeniem!

Są nim nieudolne, sprzedajne władze i naiwni, podzieleni obywatele!

]]>

</p> <p>Autor: osoba prywatna

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452688

Thu, 12 Feb 2015 16:25:44 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452688

Jack Bernstein: Życie amerykańskiego Żyda w rasistowskim, marksistowskim Izraelu

http://zaprasza.net/a.php?article_id=33018

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452686

Thu, 12 Feb 2015 16:23:19 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452686

Jeśli Wasi hirarchowie celowo i z predetytacją, to robią błąd, czy nie?

]]>

</p> <p>Autor: Rokitnik

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452685

Thu, 12 Feb 2015 16:20:31 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452685

ooo przepraszam nasi (?) hierarchowie celowo i z premedytacja GENERUJĄ błędy / Niebu obrzydłe, jak pisuje znany feljetonista /.

Nie widać końca owego chocholego tańca? Przeciwwaga modlących się Katolików i pojedynczych Księzy, jak na razie nie znalazła posłuchu u Najwyższego? Cóż, powiadają, że Pan Bóg sprawiedliwy – ale nie rychliwy !!!

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452676

Thu, 12 Feb 2015 15:40:38 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452676

Trochę się „nie-tego” wyraziłem.Nie chodziło mi oczywiście o to, że katolicy nie robią błędów, a hierarchowie robią.Po prostu Ludzie robią błędy.

]]>

</p> <p>Autor: NyndrO

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452673

Thu, 12 Feb 2015 15:22:54 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452673

Ja się zastanawiam, z jakich to powodów Mihonom zależy na artukułowaniu takich odczuć.Czyżby nie wiedzieli, że w Gajówie można prowadzić dyskusyje na inne tematy?Podnieca ich to?Spełniają taką rolę? Ja wprawdzie jestem ochrzczony, ale dla części z Was jest wiadome, że jestem poganinem.I chrześcijan, katolików i Kościół po prostu uważam za dobro tej Planety.Mimo błędów hierarchów.No przecież na tym polega życie Tutaj (mówię o błędach).Ale jak już musi Tutaj wchodzić i pragnie rozmowy (wiedząc, że ma poglądy wprost z dupy a.k.a. michnika), to niech chociaż będzie na tyle kulturalny dla siebie, i inteligentny, żeby trochę dłużej móc pogadać.Się by czegoś poduczył.No faktycznie, Panie Kierasie.Czasem to po prostu „głupek”.

]]>

</p> <p>Autor: zeev

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452671

Thu, 12 Feb 2015 15:13:46 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452671

Кто привез Порошенко в Париж

http://tutuskania.livejournal.com/1710127.html

Дебальцевские будни украинской армии

http://tutuskania.livejournal.com/1780508.html

]]>

</p> <p>Autor: marrkerr

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452663

Thu, 12 Feb 2015 14:42:14 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452663

]]>

</p> <p>Autor: Lopez

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452658

Thu, 12 Feb 2015 14:29:10 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452658

]]>

</p> <p>Autor: Krzysztof M

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452656

Thu, 12 Feb 2015 14:20:45 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452656

Ad. 207

„W Polsce macie rządy liberalnej demokracji, a w tym nie ma żadnych mocnych, trwałych wzorców. Wszystko wynika u Was z rozdziału państwa od Allaha

—podkreślał w rozmowie z „Faktami” imam Anjem Choudary.”

– Celne. Innymi słowy system wartości narodu nie jest systemem wartości państwa.

]]>

</p> <p>Autor: Cracovia Pany!

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452655

Thu, 12 Feb 2015 14:11:55 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452655

Snajper z majdanu:

Снайпер с Майдана рассказал BBC, как стрелял в украинских милиционеров

Оригинал новости RT на русском:

http://russian.rt.com/article/73963

]]>

</p> <p>Autor: Lopez

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452653

Thu, 12 Feb 2015 14:08:14 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452653

Niesamowite, BBC potwierdziło, że to Prawy Sektor stał za rozlewem krwi na majdanie. Co było wiadome już od dawna, są nawet nr. rejestracyjne samochodu snajpera i jego twarz nagrana na kamerze. Ale mainstream teraz zaczyna dodawać fakty, dziwne.

Tylko czemu te pytania zadają rok po, siłowym obaleniu legalnej władzy na Ukrainie. Teraz zadają pytania, jak zginęły tysiące a konflikt może się rozszerzyć. Póki mieli swoje profity, to pełną odpowiedzialność za strzały ponosił Berkut a protestujący, mieli co najwyżej drewniane tarcze i wałki do ciasta.

Zmienia się

Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=Ib7EkJD08e4

Ukraine: What happened in Kiev’s Maidan square?

on 12 lut 2015

On 20 February 2014, more than 50 anti-government protesters were shot dead in Kiev’s Maidan square. The massacre triggered the collapse of Ukraine’s pro-Russian government, prompting Moscow to annex Crimea and sparking a separatist war in the east. At the time, riot police were blamed for the deaths, but they were not the only ones shooting that day. The BBC’s Gabriel Gatehouse, who witnessed the shootings, ]]>

</p> <p>Autor: revers

https://marucha.wordpress.com/2015/02/10/wolne-tematy-10-2015/#comment-452650

Thu, 12 Feb 2015 14:02:53 +0000

http://marucha.wordpress.com/?p=48658#comment-452650

zadna federyzacja, a banderowcy juz zacieraja rece ze nawet szewczenko wyjdzie z ancla jak wielu innych rzezimieszkow stanie sie bezkarnych, moze pochwalic kazdy z nich pochwalic sie ile zarnal kacapow.

http://www.kyivpost.com/content/ukraine/poroshenko-documents-signed-in-minsk-dont-envision-federalization-autonomy-for-donbas-380426.html

]]>