Piotr witczak lekarz

Kadra szpitala | Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach

Dyrektor naczelny – dr inż. Rafał Szpak

Pełniący obowiązki Z-ca dyrektora do spraw lecznictwa – dr n. med. Andrzej Witczak

Kierownik Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – lek. Anna Kondała – Chojnacka

Lekarze Oddziału Neonatologicznego i Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka od lewej:

dr n. med. Marta Sobczyk, lek. Wiesława Bimek, lek. Monika Gałęziowska, lek. Przemysław Sękowski, lek. Anna Kondała – Chojnacka, lek. Monika Kozłowska, lek. Małgorzata Różalska

na powyższych oddziałach pracują również:

lek. Jolanta Lenartowicz, lek. Justyna Mazur, lek. Zygmunt Madej, lek. Sylwia Picheta – Kielar, lek. Ewa Pietrzyk, lek. Alina Tarłowska.

Kierownik oddziału Położniczo – Ginekologicznego i p.o. Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa – dr n. med. Andrzej Witczak

koordynator oddziału Położniczo – Ginekologicznego – lek. Dariusz Kołodziejski

koordynator oddziału Położniczo – Ginekologicznego – lek. Sławomir Grelewski

koordynator oddziału Położniczo – Ginekologicznego – dr n. med. Krzysztof Witek

koordynator oddziału Położniczo – Ginekologicznego odcinka Endokrynologii – Ginekologicznej – lek. Marek Wojner

Lekarze Działu Ginekologii:

od lewej: lek. Bartosz Witczak, lek. Beata Pawełczyk – Misiorek, lek. Michał Miksa, lek. Michał Jarosiński, lek. Dariusz Kołodziejski, dr Krzysztof Witek, lek. Grzegorz Nowak, dr n. med. Andrzej Witczak, lek. Maria Bryła, lek. Mateusz Posłowski, dr Stanisław Gawlik, lek. Renata Pejas – Dembowska, lek. Sławomir Grelewski, lek. Maciej Skuza, lek. Bartłomiej Gieroń, lek. Krzysztof Maciejewski, lek. Ilona Wrzoskiewicz – Kaniowska

Na powyższym oddziale pracują również:

lek. Piotr Małopolski; lek. Zbigniew Bonek; lek. Anna Janowicz-Grelewska; lek. Małgorzata Orłowska; lek. Jarosław Wrzoskiewicz, lek. Dorota Kowalik, lek. Michał Kucharski; lek. Agnieszka Picheta – Wyka.

Lekarze Działu Anestezjologii:

od lewej: lek. Renata Bereta-Kurczych, lek. Monika Stępień, lek. Kornelia Sutryk, lek. Małgorzata Bonek, lek. Paweł Szpak

naczelna pielęgniarka – mgr Lucyna Wychowaniec

Pielęgniarki i położne koordynujące:

Od lewej:

była pielęgniarka koordynująca Działu Anestezjologii i Bloku Operacyjnego – Małgorzata Zagdańska – obecnie obowiązki te sprawuje Beata Uba;

położna koordynująca Sali Porodowej Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – Grażyna Nowak;

położna koordynująca Odcinka Położniczego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – mgr Ewa Skibińska;

położna koordynująca Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka – mgr Jolanta Staniszewska;

położna koordynująca Oddziału Neonatologicznego – mgr Małgorzata Rogowska;

naczelna pielęgniarka – mgr Lucyna Wychowaniec

położna koordynująca Izby Przyjęć i Patologii Ciąży Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – mgr Elżbieta Puchała;

położna koordynująca Odcinka Ginekologicznego Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – mgr Joanna Śmiałek;