Zatrzymanie zbigniewa s

Nie wypuszczony przez Policję do ubikacji Zbigniew Stonoga oddaje mocz w celi na podłogę, 20 sek. migawka KSP 168-72658

https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Dziękuję uprzejmie za przesyłkę z piątek/ Freitag, 20. Mai 2016 07:25 zawierającą potwierdzenie otrzymania wniosku oraz informację, że zgodnie z art. 10 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147) wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat, nie wymaga zachowania szczególnej formy, lecz powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której wolności i praw sprawa dotyczy, a także określać przedmiot sprawy. Powołując się na Europejską Konwencję Praw Człowieka z 4 listopada 1950, do której przystąpiła Rzeczpospolita Polska, wyjaśniam że przedmiotem sprawy jest naruszenie przez Policję we Wrocławiu 15 maja 2016 r. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; w przedmiocie naruszenia: pozbawienie życia 25-letniego obywatela RP: Igor Stachowiak, syn Michała. https://de.pinterest.com/pin/452752568771808105/

https://issuu.com/kulturzentrum/docs/adam_bodnar_rzecznik_praw_obywatels

kulturzentrum

ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A...

ks. R. Mroziuk, S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski

Prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez ustawę, stwierdza Rozdz. I. Prawa i Wolności Art. 2. Prawo do życia, p.1. zauważając: Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia. Art. 3. mówi: Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

W zał. dwie fotografie twarzy pozbawionego przez policjantów życia Igora Stachowiaka; na jednej fot. twarz człowieka zatrzymanego przez czterech policjantów znajduje się w stanie naturalnym, nie naruszonym; na drugiej fot. twarz pozbawionego życia człowieka jest w bardzo znacznym stopniu zniekształcona, nosi liczne ślady nieludzkich tortur.

Uwaga: zniszczenia wewnętrzne i zewnętrzne ciała zamordowanego nie znajdują porównania w materiałach archiwalnych narodowo-socjalistycznego, niemieckiego obozu zagłady w Auschwitz. Podobieństwa historycznego cech zbrodni dokonanej we Wrocławiu 16.05.2016 znajdujemy natomiast w dokumentacji fotograficznej ludobójstwa popełnionego na Narodzie Polskim w czasie Rzezi na Wołyniu.

Do wiadomości: Rada Europy, Donald Tusk, mgr historii

https://twitter.com/sowa/status/734494159877332992

Minister Spraw Wewnętrznych Mariusz Błaszczak, mgr historii [email protected], [email protected]

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, mgr prawa [email protected], [email protected]

Oznaczenie wnioskodawcy: Stefan Kosiewski

Polnisches Kulturzentrum e.V., Vorsitzender Postfach 800626 65906 Frankfurt am Main

Wniosek dotyczy osoby pozbawionej życia: Igor Stachowiak, syn Michała

Wniosek dotyczy praw Rodziny Igora Stachowiaka, do życia i ochrony własnego życia ze strony państwa przed mordercami Igora, którzy pozostając na wolności mataczą zmierzając do uniknięcia odpowiedzialności prawnej i konieczności zadośćuczynienia za popełniony grzech zbrodni pozbawienia życia człowieka, podejmują szereg działań maskujących wykazując się przy tym dużą energią kryminalną; jako wysoce niepokojące należy przy tym uznać informacje prasowe (gazeta wrocławska) o przyjęciu do wiadomości przez przełożonego policjantów, ministra Błaszczaka, zawieszenia jedynie w pełnieniu obowiązków służbowych tego tylko policjanta, który miał rzekomo użyć paralizatora, ponieważ rany i zniekształcenia na ciele zabitego nie są z pewnością śladami po użyciu paralizatora i dlatego można uznać, że Igor Stachowiak nie został pozbawiony życia za pomocą paralizatora, prądem.

RP zobowiązała się do realizacji Konwencji. Art 38 Konstytucji RP mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia, natomiast Art. 40. zapewnia: Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Z przykrością zuważam, że prawnie zagwarantowana treścią Art. 41. nietykalność osobista i wolność śp. Igora Stachowiaka zostały naruszone przez zorganizowaną grupę przestępczą działającą w strukturach i w mundurach policji polskiej.

Wnioskuję niniejszym do Rzecznika Praw Obywatelskich RP o monitorowanie przebiegu ukarania przez Ministra Spraw Wewnętrznych osób uczestniczących w dokonanym zabójstwie na terenie komisariatu policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu i odpowiedzialnych za mataczenie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Prokuraturze, zgodnie ze złożoną wczoraj przez min. Błaszczaka zapowiedzią w Szkole Policji w Szczytnie. https://twitter.com/sowa/status/734187942785257474

Wnioskuję dalej o zainteresowanie przez RPO arcybiskupa Wrocławia ks. dra Józefa Piotra Kupnego objęciem opieką duszpasterską Rodziny zabitego Igora oraz Rodzin i osób uczestników zabójstwa.

Zadośćuczynienie za grzechy jest warunkiem koniecznym sakramentu pokuty.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://gloria.tv/audio/LBg96bjgJ4d

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci

Fot: Dodany 9 lat temu | Konsulat Generalny ... | Wyswietleń: 1 348 Rektor PMK ks. prałat R. Mroziuk, Prezes S. Kosiewski, Konsul A. Kaczorowski http://kulturzentrum.wrzuta.pl/obraz/powieksz/5mZfLnWZuag

http://sowa-magazyn.blogspot.de/2016/05/na-hipokryte-fraszka-z-of-moralia-aj.html

Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego

Polubiono stronę · 17 godz. Przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Zbrodnia która wymaga rzeczowego wyjaśnienia. Żaden policjant nie ma prawa mordować ludzi a później tuszować morderstwa. Patrząc na zdjęcie chłopaka z sekcji zwłok na pierwszy rzut oka widać że przyczyną jego śmierci nie był tylko paralizator jak podała do opinii publicznej wrocławska policja. Każdy lekarz to potwierdzi. Policjant jest od tego żeby walczyć z mordercami oraz tymi którzy zacierają ślady morderstwa. Nawet gdy zabójcą jest jego kolega z pracy. Dlatego żądamy przykładnego rozliczenia morderców w tym przypadku. Żeby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości.

POLEN

Stefan Kosiewski

Aktualności

Igor Stachowiak z Wrocławia - solidarni z rodziną zamordowanego

2 godz. · Chcemy sprawiedliwości. Działamy.

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Rzecznik-Praw-Obywatelskich/Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-Europejski-SOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII

Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich PDO240 Polnisches Kulturzentrum RIS 20160521 Magazyn Europejski SOW... by Stefan Kosiewski

@sowa 1 Min. Vor 1 Minute

@eucopresident + Igor Stachowiak https://www. scribd.com/doc/313471232/ Adam-Bodnar-Rzecznik-Praw-Obywatelskich-PDO240-Polnisches-Kulturzentrum-RIS-20160521-Magazyn-Europejski-SOWA-ZR-von-Stefan-Kosiewski-CANTO-DCCXXII-IGO … RPO https:// gloria.tv/audio/LBg96bjg J4d … zabity przez policje we Wroclawiu https://twitter.com/sowa/status/734494159877332992

https://gloria.tv/audio/aAQy2EEcfYw13nYBLvcUYQ8H2